Sherborne bewegingspedagoge

Sherborne is bewegen

Wat doe ik?

stimuleren van hechtingsrelatie tussen het kind en zijn/haar verzorgers 

begeleiden van bezoeken tussen kinderen en zijn/haar biologische ouders 

meekijken en mee denken met (pleeg)ouders, leerkrachten of hulpverleners die met een kind werken waar een hechtingsprobleem wordt vermoed of is vastgesteld 

Sherborne is leuk

Wie ben ik?

Naam: Gerda Scheele

Geboortedatum: 25-08-1967

Woonplaats: Zaamslag

Burgelijke staat: getrouwd, 3 dochters

Ervaring: 23 jaar pedagogisch medewerker op een MKD, 4 jaar pedagogisch medewerker op een residentiele kindergroep

Kenmerk: heel gewoon

Opleiding: HBO-IW (diploma 1989), Sherborne basiscursus, Sherborne Samenspel, Spelontwikkeling voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

Sherborn is ontdekken

Over Sherborne

Visie op het kind:
voor mij is elk kind een uniek wezen. Dit wezen heeft recht op een omgeving die hem koestert, stimuleert en accepteert zoals het is. Veiligheid, vertrouwen en hechting, spelen naast ‘gewone’ voorwaarden als eten, drinken en een slaapplaats, een grote rol in de ontwikkeling van het kind. Hechting is de manier waarop een kind zich voelt bij zijn vaste verzorgers. Het kind voelt zich veilig bij hen en vertrouwt erop dat de volwassene hem ziet, hoort en probeert te begrijpen. Hechting is de basis voor de ontwikkeling van een kind. Een kind leert door gebruik te maken van al zijn zintuigen, te spelen en te bewegen. Hele gewone dingen dus.

Doelgroep:
kinderen van 0 t/m 12 jaar met (dreigende) hechtingsproblematiek en hun ouders/opvoeders. Dit kunnen kinderen in de thuissituatie zijn, in een pleeggezin of gezinshuis, of kinderen die weer terug thuis komen wonen. Door verschillende oorzaken kan er een verstoring van de hechting zijn ontstaan. Hechting is een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige ontwikkeling van het kind. Verstoringen in de hechting kunnen worden opgelost. Ik gebruik daarvoor de methode ‘sherborne samenspel’. Meer daarover verder op de website.

Sherborne Samenspel:
Sherborne Samenspel is een bewegingsmethode. Spelenderwijs krijgen ouders/verzorgers en kinderen oefeningen aangeboden door mij. De oefeningen zijn gericht op het opbouwen van een hechtingsrelatie. Voor de oefeningen heb ik alleen een schone vloer nodig van 2x 2 m. Soms gebruik ik een slaapzak of blinddoek. Het oefenmoment neem ik op met de video-camera. De volgende keer kom ik terug om samen met de ouder de beelden te bekijken. We zoeken dan vooral naar momenten dat het kind en/of de ouder/verzorger goed op elkaar reageren. We proberen deze momenten uit te bouwen. Voorwaarden om mee te kunnen doen aan Sherborne Samenspel zijn: Bereid zijn om op de vloer te zitten en gemakkelijke kleding (bv geen rokje).

Algemene voorwaarden

Bescherming van de privacy van de clienten: gegevens of indrukken over de kinderen en hun gezin worden alleen door mij met anderen gedeeld als de kinderen of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor hun toestemming hebben gegeven.

De diensten van zooogewoon worden gefactureerd aan de hand van de duur van de echte contacttijd tussen de kinderen en/of verzorgers en mijzelf. Werkzaamheden die buiten deze contacttijd vallen (rapportage, telefoongesprekken) worden niet apart gefactureerd.

Voor de start van de dienstverlening door zooogewoon wordt een contract afgesloten, waarin afspraken worden vastgelegd. Zowel de client als ikzelf houden ons daaraan.

Na elke afspraak wordt een vervolgafspraak gemaakt (indien nodig).

Het afzeggen van een afspraak dient minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd worden wel gefactureerd.

De dienstverlening bestaat uit:
- Een verslag van de beginsituatie
- Contacttijd tussen het kind en zijn/ haar verzorgers of ouders en de daaruit voortvloeiende rapportage
- Een tussenevaluate
- Een eindverslag van de dienstverlening

Reistijd: de reistijd en reiskosten vanaf mijn huis naar de plaats waar ik moet zijn voor mijn dienstverlening zijn deel van het factuurbedrag per uur en hoeven dus niet apart betaald te worden. Behalve: als de reistijd meer dan 60 minuten viceversa bedraagt, of de reisafstand meer wordt dan 100 km viceversa. Er wordt dan 30 eurocent per kilometer (boven de 100 km) gefactureerd.

Kosten

Als u gebruik maakt van de diensten van ZoooGewoon betaalt u alleen de tijd dat ik daadwerkelijk contact heb met het kind of zijn ouders/verzorgers. Deze contacttijd kost 57,50 euro per uur. 
Reistijd, reiskosten, rapportage etc. worden dus niet apart gefactureerd, tenzij de reistijd tussen het kind en mij meer dan 60 minuten viceversa bedraagt of meer dan 100 km reisafstand is. Er komt dan 30 eurocent per kilometer bij.

De betaling kan op verschillende manieren.
De bekendste manier: gewoon handje contantje.
Een andere manier: ouders of andere houders van het gezag over het kind kunnen een zorgopdracht aanvragen bij hun gemeente. Vanaf 1 januari 2017 kan ik inschrijven op zorgformulieren van de Zeeuwse gemeentes.
Heeft uw kind een PGB? Via de Sociale VerzekeringsBank kunnen de diensten van ZoooGewoon uit het PGB betaald worden.
Zit uw kind in een pleeggezin dat de titel ‘behandelgezin’ draagt? Voor deze pleegkinderen is in sommige gevallen vergoeding van een behandeling mogelijk. Meer informatie hierover is bij uw pleegzorgbegeleider te verkrijgen.

Pakketten:
Het is mogelijk om een pakket Sherborne-sessies te leveren. Een pakket bestaat uit 9 opnames en 9 terugkijkmomenten, 18 sessies dus in totaal. Ik bied een pakket aan voor 900 euro.

Veel gestelde vragen

Waar vinden de sessies plaats?
- In het huis waar het kind het meest verblijft, er is een vloeroppervlakte nodig van 2x2m.

Wie doen er mee aan de ‘sessie’s’?
- Een ouder/verzorger (of ouderpaar) en het kind.

Hoe vaak en hoe lang duurt Sherborne?
- Ik ga er vanuit dat er maximaal 9 sessies nodig zijn om verbetering in de relatie tussen het kind en zijn ouder/verzorgen te zien.
- ‘Sessie’: 1 sessie met speelse oefeningetjes. Dit duurt 30-45 minuten.
- Terugkijken: 1-1,5 uur. Ik kom naar de plaats waar de ouder/verzorger de beelden wil terugkijken (thuis, op het werk, etc) en sluit de video-camera aan op de tv of op mijn laptop. Daar bekijken we de beelden en zoeken we aanknopingspunten om het kind te helpen.

Overige gegevens

AGB-code: 98102291.

Aangesloten bij beroepsvereniging BPSW onder nummer: 621455.
Voor klachten val ik onder het klacht- en tuchtrecht van de BPSW. Zie verder de site van BPSW.

Voor mijn mail gebruik ik beveiligd mailverkeer van zorgmail en VECOZO: zooogewoon@zorgmail.com.

Sherborne is samen zijn